Header imageHeader image
  Vissza ::
   
 

 

 

 

 

TÁMOP -3.4.3-08/2-2009-0061

 

 

 

Image 1.Image 1

A TÁMOP -3.4.3-08/2-2009-0061 jelű pályázat célja: Pedagógusaink módszertani kultúrájának elmélyítése, hogy képessé váljanak a szunnyadó tehetségek felfedezésre és minél több területen a tehetségek kibontakoztatására. Tehetségpontokkal történő együttműködés keretében a tehetséggondozási tevékenységgel kapcsolatos jó gyakorlatok elterjesztése a közoktatásban.

Image 1

A projekt tartalmi megvalósulása:

1.         Előkészítő munka:
         A tehetséggondozással és a pedagógusok továbbképzéssel kapcsolatos hajlandóságát és ezek szükségességét egy felmérés eredményei bizonyítják: 2010. február. A felmérés kiértékelésével megkezdődött a továbbképzések tervezése.
         Projektindító szakmai találkozó: 2010. július 20. A konzorciumi partnerek bevonásával megterveztük a projekt irányvonalát és fontosabb állomásait.
         Nyitó konferencia 2010. szeptember 30. A sikeres, mintegy 200 fő részvételével lezajlott ünnepély egyben a legfontosabb tehetséggondozó versenyünk megnyitója is volt.

2.         Pedagógusok eddig megvalósult továbbképzései:
IPR alkalmazása és módszertani alkalmazása témában a következő képzéseket abszolváltuk: 30 órás képzés; tervezett létszám: 8 fő, ténylegesen részt vett: 11 fő. Időtartam: 2010.08.01.-2010.10.28.
         Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére 60 óra/4 fő Cél: A két agyfélteke összehangolása, a test és a lélek harmóniájának megteremtése mozgásterápia segítségével.           
Problémamegoldás és stressz kezelés 30 óra/ 11 fő. Cél: a pedagógusok önmaguk jobb megismerésével rejtett energiákat tudjanak felszabadítani a tehetségek gondozására.
IKT technikával segített módszertani kultúra témakörben: 30 órás képzés 8 fővel 2010.10.12-2010.12.23.

         Az interaktív módszerek a tanulók kompetenciafejlesztésében 30 óra/20 fő. Cél: Az interaktív tábla használatának megismerésével a pedagógusok módszertani kultúrája bővüljön, és ez segítséget nyújtson a tehetséges gyermekek órai differenciálása során.

         Mategye: Tehetséggondozás a matematikában témakörben: előirányzat 30 órában 8 fő
Alapítványunk munkatársai közül 23 fő részt vehetett a Bolyai János Matematikai Társulat által szervezett 4 napos szakmai továbbképzésen, a Matematikatanárok Rátz László Vándorgyűlésén. Szintén ez a pályázat tette lehetővé, hogy a tanulmányi versenyeink feladatsorainak összeállítói részt vehettek a Korszerű alapelvek, metódusok a mai értékelési rendszerekben, a modern feladatsor összeállítás szemléletében című előadássorozaton.

Image 1

3.         Szakmai tájékoztatók, előadások:
         Tehetséggondozó konferencia 15 óra/1 fő
         Gondolatok a tehetséggondozásról szakmai előadás 32 fő
         Tehetségmodellek �szakmai előadás 12 fő

Ezeken a szakmai előadásokon a tehetség fogalmával, elméleteivel ismerkedtek tantestületünk tagjai.

4.         Szerkezeti átalakítás:
         A 2010/11. tanévben a projekt keretében az egyik 1. osztály tehetséggondozó iskolaotthonos osztályként indult. Fő területei: ének, zene, néptánc, agyagozás, kézművesség, rajz.

 

Image 1

 

5.         Kapcsolat a tehetségponttal:
         A 2010/11. tanév szeptemberében 7 tanulót delegáltunk a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány tehetséggondozó szakköreibe. Az Alapítvány tehetségpontként működik, egyben konzorciumi partnerünk is.
         Matematikát tanító nevelőink közül 4 fő felvette a kapcsolatot a szakkörvezetőkkel.


Image 1

A projektek az Európai Unió támogatásával, az  Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósulnak meg.

 

Tehetséggondozás

tovább >

Image 1

Image 1